ตัวอย่างป้ายบริษัท
in ความรู้

ตัวอย่างป้ายบริษัท

สำหรับคนที่อยูในวงการอุตสาหกรรมป้ายคงจะณุ้จักป้ายชนิดต่างๆ เป็นอย่างดี แต่สำหรับบุคคลทั่วไปแล้วอาจจะไม่ใช่ บางครั้งเราอาจจะไปเห็นป้ายบริษัทตามสถานที่ต่างๆ ที่เห็นแล้วรู้สึกอยากได้มาเป็นป้ายบริษัทของตัวเองบ้าง แต่ก็ไม่สามารถทราบได้ว่าป้ายนั้นเป็นป้ายชนิดใด ในบมความนี้เราจะรวบรวมป้ายบริษัทแต่ละชนิดรวมทั้งวัสดุที่ใช้เพื่อให้ท่านสามารถใช้เป็นไอเดียได้และเมื่อจำเป็นจะต้องไปสั่งผลิตป้ายบริษัท จะได้สื่อสารกับร้านป้ายได้ตรงกันและเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

Post Comment